Home Jobs Vietnam IT Project Manager (Mobile App, Scrum)

IT Project Manager (Mobile App, Scrum)

2 min read
0
0
1
Job title: IT Project Manager (Mobile App, Scrum)

Company:

Job description: – Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: “Sales Manager“. – Tránh dùng những từ… để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng IT Project Manager (Mobile App, Scrum) FE…

Expected salary:

Location: Ho Chi Minh City

Job date: Wed, 19 Aug 2020 23:42:00 GMT

Apply for the job now!

Load More By admin
Load More In Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *