Home Jobs Vietnam Sales & Customer Service Manager

Sales & Customer Service Manager

1 min read
0
0
1
Job title: Sales & Customer Service Manager

Company:

Job description: – Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: “Sales Manager”. – Tránh dùng những từ…. hoặc Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng Sales

Expected salary:

Location: Hanoi

Job date: Thu, 28 May 2020 05:42:40 GMT

Apply for the job now!

Load More By admin
Load More In Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *